כתבה על חזון נכסים בעיתון הבינלאומיThe Jewish Chronicle

jewish chronicle picture of article

כתבה על חזון נכסים בעיתון הבינלאומיאטמוספרה

גיליון אוגוסט 2013

כתבה עברית ואנגליץ

כתבה על חזון נכסים בעיתון הבינלאומיאטמוספרה

גיליון אוקטובר 2013

13215

13216

כתבה על חזון נכסים בעיתוןמידע כנסים