כתבה על חזון נכסים בעיתון הבינלאומי "The Jewish Chronicle"

jewish chronicle picture of article

כתבה על חזון נכסים בעיתון הבינלאומי "אטמוספרה"

גיליון אוגוסט 2013

כתבה עברית ואנגליץ

כתבה על חזון נכסים בעיתון הבינלאומי "אטמוספרה"

גיליון אוקטובר 2013

13215

13216

כתבה על חזון נכסים בעיתון "מידע כנסים"