כתבה על חזון נכסים בעיתון הבינלאומי "The Jewish Chronicle"

Jewish chronicle picture of article

כתבה על חזון נכסים בעיתון הבינלאומי "אטמוספרה"

August 2013's issue

Wrote Hebrew and anglitz

כתבה על חזון נכסים בעיתון הבינלאומי "אטמוספרה"

October 2013's issue

13215

13216

An article about the vision paper " information conferences"